Czym jest przypis harwardzki?

Trendy wśród autorów prac naukowych co jakiś czas się zmieniają. W dużej mierze kierunek badaniom naukowym, ale także technicznej strukturze publikacji nadają uczelnie zachodnie, a w Czytaj dalej

Kryteria oceny

Załóżmy, że nasza praca magisterska jest już gotowa – to spory sukces, ale ten prosty fakt nie wyczerpuje kwestii. Teraz nasze dzieło powinno być poddane wnikliwej ocenie Czytaj dalej

O wykresach

Prace, w których dużą rolę odgrywają dane statystyczne lub inne dane przedstawione w sposób matematyczny, mogą zawierać różnego rodzaju wykresy. Nie powinno być ich zbyt wiele, Czytaj dalej

Kolejność elementów

Teraz kwestia ściśle związana z prezentowanym nieco wyżej układem treści. Wydawać by się mogło, że wszystko jest oczywiste, ale wcale niekoniecznie. Wszyscy studenci muszą Czytaj dalej

Rozdziały

Podzielenie pracy magisterskiej na rozdziały jest normą. Rozdział to podstawowa jednostka, wedle której dzieło studenta jest podzielone na części. Jaka jest optymalna ilość Czytaj dalej

 

Zakończenie pracy

Solidna praca magisterska powinna zawierać zakończenie – jest ono ważne z merytorycznego punktu widzenia, a także wynika z tradycyjnego podziału publikacji, która powinna

Streszczenie

Nie jest ono obowiązkowym elementem prac magisterskich, można nawet powiedzieć, że promotor życzy go sobie rzadko. Może się jednak w niej znaleźć, choć częściej jest stosowane w konkretnych

Określenie tematu

www.asteriksiobeliks.pl www.zjawiskowabudowla.com.pl www.KontaktEspanol.Pl

Kwestia tematu pracy jest kluczowa w całym procesie jej przygotowywania. Dobry temat to taki, który koresponduje z naszymi zainteresowaniami i nad którym będziemy

Dobieramy literaturę

Żadna praca magisterska nie istnieje bez zaplecza merytorycznego w postaci literatury.

Musimy dobrać ją tak, aby zadowolić promotora, ale równocześnie mieć podstawy do napisania tego, co

O układzie treści

Budowa naszej pracy nie może być dziełem przypadku – wszystko musi mieć swój porządek. Obowiązują w tym zakresie pewne kanony, które wykluczają