Czym jest przypis harwardzki?

Trendy wśród autorów prac naukowych co jakiś czas się zmieniają. W dużej mierze kierunek badaniom naukowym, ale także technicznej strukturze publikacji nadają uczelnie zachodnie, a w Czytaj dalej

Kryteria oceny

Załóżmy, że nasza praca magisterska jest już gotowa – to spory sukces, ale ten prosty fakt nie wyczerpuje kwestii. Teraz nasze dzieło powinno być poddane wnikliwej ocenie Czytaj dalej

O wykresach

Prace, w których dużą rolę odgrywają dane statystyczne lub inne dane przedstawione w sposób matematyczny, mogą zawierać różnego rodzaju wykresy. Nie powinno być ich zbyt wiele, Czytaj dalej

Kolejność elementów

Teraz kwestia ściśle związana z prezentowanym nieco wyżej układem treści. Wydawać by się mogło, że wszystko jest oczywiste, ale wcale niekoniecznie. Wszyscy studenci muszą Czytaj dalej

Rozdziały

Podzielenie pracy magisterskiej na rozdziały jest normą. Rozdział to podstawowa jednostka, wedle której dzieło studenta jest podzielone na części. Jaka jest optymalna ilość Czytaj dalej

 

Budowa spisu treści

Aby orientować się w pracy magisterskiej, trzeba umieścić w niej spis treści. Pod tym względem magisterka nie różni się od każdej innej pozycji naukowej. W

Oświadczenie samodzielności

Pisanie pracy magisterskiej to nie przelewki. Zwykle jest to pierwsza taka publikacja w naszym życiu, z którą wiążą się określone rygory prawne. Oczywistym jest,

O cytatach

Czy w naszej pracy magisterskiej mogą znaleźć się bezpośrednie cytaty z prac innych autorów? Oczywiście, że mogą, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim

Formatowanie tekstu

Student piszący pracę magisterską ma się wykazać nie tylko umiejętnością syntezy, prowadzenia badań czy formułowania uargumentowanych wniosków. Liczy się także wymiar techniczny związany z

Wybór tytułu

ekspert-kola.com.pl www.rostowski.info biuro tłumaczeń hebrajski

Niektórzy studenci traktują kwestię tytułu po macoszemu i spychają ją na drugi plan. Wychodzą z założenia, że najważniejszy jest temat, a tytuł to sprawa wtórna.

Poniekąd tak