Czym jest przypis harwardzki?

Trendy wśród autorów prac naukowych co jakiś czas się zmieniają. W dużej mierze kierunek badaniom naukowym, ale także technicznej strukturze publikacji nadają uczelnie zachodnie, a w Czytaj dalej

Kryteria oceny

Załóżmy, że nasza praca magisterska jest już gotowa – to spory sukces, ale ten prosty fakt nie wyczerpuje kwestii. Teraz nasze dzieło powinno być poddane wnikliwej ocenie Czytaj dalej

O wykresach

Prace, w których dużą rolę odgrywają dane statystyczne lub inne dane przedstawione w sposób matematyczny, mogą zawierać różnego rodzaju wykresy. Nie powinno być ich zbyt wiele, Czytaj dalej

Kolejność elementów

Teraz kwestia ściśle związana z prezentowanym nieco wyżej układem treści. Wydawać by się mogło, że wszystko jest oczywiste, ale wcale niekoniecznie. Wszyscy studenci muszą Czytaj dalej

Rozdziały

Podzielenie pracy magisterskiej na rozdziały jest normą. Rozdział to podstawowa jednostka, wedle której dzieło studenta jest podzielone na części. Jaka jest optymalna ilość Czytaj dalej

 

Strona tytułowa pracy

Biorąc naszą pracę do ręki i otwierając ją, promotor i recenzent zobaczą stronę tytułową. Jest ona bardzo ważna, ponieważ nadaje naszemu dziełu książkowego charakteru. Zawiera także istotne

Tworzymy konspekt

Część studentów rezygnuje z pisania konspektu dla swojej pracy magisterskiej. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy promotor tego od nich nie wymaga.

Warto jednak podjąć ten trud mimo

Rozdział metodologiczny

tłumacz przysięgły serbski

Teraz napiszemy trochę o elemencie, który powinien znaleźć się obowiązkowo tylko w tych pracach magisterskich, które mają charakter badawczy. Słowem, jeśli przyjmujemy z góry metodę

Aneks

Załączniki do naszej pracy magisterskiej można umieścić w aneksie. Można, ponieważ nie każda praca tego wymaga. Czasami bibliografia wyczerpuje wszystkie wykorzystane

Wstęp

Znaczenie wstępu dla wysokiej jakości pracy magisterskiej jest bardzo duże, z czego nie wszyscy studenci zdają sobie sprawę. To, że wstęp się pojawia jest niejako naturalne – wszak