Pilnuj terminów!

tłumacz przysięgły perski

Dla każdego studenta terminowość powinna być rzeczą naturalną i ważną. Staje się ona jeszcze istotniejsza wtedy, gdy zabieramy się za pisanie pracy magisterskiej i zależy nam na tym, aby oddać ją promotorowi w odpowiednim momencie.

Zwykle z góry wiemy, kiedy dzieło powinno być ukończone, aby egzamin mógł się odbyć bez przeszkód. Teraz trzeba się zdyscyplinować i napisać wszystkie rozdziały z wyprzedzeniem.

W tym celu warto sobie sporządzić harmonogram prac. Powinien być on dostosowany do naszych możliwości i brać pod uwagę realia.

Zwykle żaden student nie jest w stanie napisać jednego rozdziału w dwa dni – to proces, który wymaga dłuższego czasu. Musimy opracować wszystko, wybrać interesujące nas fragmenty literatury, uszykować strukturę przypisów.

..

Terminarz prac musi być stale widoczny. Warto go spisać na komputerze, wydrukować i zawiesić nad biurkiem.

Mając przed oczami terminy będziemy bardziej zmotywowani do pracy. Wielu studentów nie przystępuje do egzaminu planowo właśnie dlatego, że nie wyrabia się z pisaniem.