Category Archives: Praca magisterska

Czym jest przypis harwardzki?

Trendy wśród autorów prac naukowych co jakiś czas się zmieniają. W dużej mierze kierunek badaniom naukowym, ale także technicznej strukturze publikacji nadają uczelnie zachodnie, a w

Kryteria oceny

Kontakt CJO

Załóżmy, że nasza praca magisterska jest już gotowa – to spory sukces, ale ten prosty fakt nie wyczerpuje kwestii. Teraz nasze dzieło powinno być poddane wnikliwej ocenie

O wykresach

Prace, w których dużą rolę odgrywają dane statystyczne lub inne dane przedstawione w sposób matematyczny, mogą zawierać różnego rodzaju wykresy. Nie powinno być ich zbyt wiele,

Kolejność elementów

Teraz kwestia ściśle związana z prezentowanym nieco wyżej układem treści. Wydawać by się mogło, że wszystko jest oczywiste, ale wcale niekoniecznie. Wszyscy studenci muszą

Rozdziały

Podzielenie pracy magisterskiej na rozdziały jest normą. Rozdział to podstawowa jednostka, wedle której dzieło studenta jest podzielone na części.

Jaka jest optymalna ilość