Category Archives: Praca magisterska

Zakończenie pracy

Solidna praca magisterska powinna zawierać zakończenie – jest ono ważne z merytorycznego punktu widzenia, a także wynika z tradycyjnego podziału publikacji, która powinna

Streszczenie

http://www.mtlumaczenia.pl/ dagama.com

Nie jest ono obowiązkowym elementem prac magisterskich, można nawet powiedzieć, że promotor życzy go sobie rzadko. Może się jednak w niej znaleźć, choć częściej jest stosowane w konkretnych

Określenie tematu

Kwestia tematu pracy jest kluczowa w całym procesie jej przygotowywania. Dobry temat to taki, który koresponduje z naszymi zainteresowaniami i nad którym będziemy

Dobieramy literaturę

Żadna praca magisterska nie istnieje bez zaplecza merytorycznego w postaci literatury.

Musimy dobrać ją tak, aby zadowolić promotora, ale równocześnie mieć podstawy do napisania tego, co

O układzie treści

Budowa naszej pracy nie może być dziełem przypadku – wszystko musi mieć swój porządek. Obowiązują w tym zakresie pewne kanony, które wykluczają