Category Archives: Streszczenie i bibliografia

Zakończenie pracy

Solidna praca magisterska powinna zawierać zakończenie – jest ono ważne z merytorycznego punktu widzenia, a także wynika z tradycyjnego podziału publikacji, która powinna

Streszczenie

www.arena-gliwice.com.pl tłumaczenia Rosyjski

Nie jest ono obowiązkowym elementem prac magisterskich, można nawet powiedzieć, że promotor życzy go sobie rzadko. Może się jednak w niej znaleźć, choć częściej jest stosowane w konkretnych

Bibliografia

Żadna praca magisterska nie może powstać bez materiału źródłowego, którym jest literatura i ewentualnie wyniki przeprowadzonych przez studenta badań. Pisząc bibliografię skupiamy się na tym