Strona tytułowa pracy

http://dagama.com.pl/oferta/oferta-dla-firm

Biorąc naszą pracę do ręki i otwierając ją, promotor i recenzent zobaczą stronę tytułową. Jest ona bardzo ważna, ponieważ nadaje naszemu dziełu książkowego charakteru. Zawiera także istotne informacje odnośnie uczelni i nas samych. Co powinno znaleźć się na stronie tytułowej, aby spełniała ona wysokie standardy akademickie? Po pierwsze tytuł pracy. Nie powinien być zbyt długi – idealnie, jeśli zmieści się w jednej linijce. Jeśli jednak nie, trzeba będzie odpowiednio złamać tekst tytułu i podzielić go przykładowo na trzy wiersze. Dalej musimy zamieścić nazwę naszej uczelni, a także wydziału i zakładu, w którym pisaliśmy pracę.

Nie trzeba chyba przypominać o imieniu i nazwisku autora – zawsze tuż nad tytułem. Uczelnia może sobie ponadto zażyczyć zamieszczenie numeru indeksu, zwanego także numerem albumu. Konieczna jest adnotacja o tym, kto jest promotorem pracy. Z reguły używa się sformułowania „praca pisana pod kierunkiem…”.

Na samym dole strony tytułowej umieścić należy nazwę miasta będącego siedzibą uczelni oraz rok napisania pracy, na przykład „Poznań 2014”.