Zakończenie pracy

www.rostowski.info http://www.mtlumaczenia.pl/szczecin

Solidna praca magisterska powinna zawierać zakończenie – jest ono ważne z merytorycznego punktu widzenia, a także wynika z tradycyjnego podziału publikacji, która powinna składać się z trzech podstawowych elementów (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Głównym celem zakończenia jest ustosunkowanie się do tez, które postawiono wcześniej.

Odpowiedzmy na pytania, w jakim stopniu okazały się one trafne i czy podjęty problem badawczy rozwiązano pomyślnie. Pamiętajmy, że zakończenie to coś innego niż streszczenie.

Odnieśmy się do tematu pracy, przypomnijmy stawiane wcześniej pytania – czy udało się na nie odpowiedzieć, jeśli nie, to z jakiej przyczyny. Warto poruszyć także odrębne kwestie, które dały znać o sobie dopiero w toku prowadzonych badań.

Opiszmy wnioski jakie płyną z rozdziałów i tego, co udało się nam zrobić. Być może przygotowując pracę natknęliśmy się na jakieś przeszkody – zakończenie to dobre miejsce, aby je pokrótce opisać.

Zamykając wywód warto będzie zaproponować kierunek dalszych badań nad zagadnieniem. Podniesie to naukowe znaczenie pracy.